Saturday, December 18, 2010

PENGARUH BAHASA CINA ke dalam BAHASA MELAYU

      Bahasa Cina
      Sejarah dan Kosa kata
Kata pinjaman dalam bahasa Melayu kebanyakannya diserap daripada bahasa Hokien Selatan iaitu Fujian Selatan. Orang Hokien ialah bangsa Cina yang awal datang ke Tanah Melayu. Kosa kata bahasa Cina banyak diserap ke dalam bahasa Melayu menerusi perhubungan mereka dengan masyarakat tempatan. Perkataan pinjaman daripada bahasa Cina meliputi perkataan yang berkaitan dengan makanan,adat-istiadat,sistem panggilan,peralatan,permainan dan kebudayaan. Antara kata pinjaman bahasa Cina dalam bahasa Melayu ialah:
Bidang
Bahasa Melayu
Bahasa  Cina
Sayur-sayuran, Buah-buahan dan Makanan
bihun
kailan
kuaci
kuetiau
bihun
kailan
ku atsi
kuetio
Pakaian dan Barang Dagangan
ceongsam
gincu
hun
tsong sam
gun tsu
hun
Peralatan
teko
pangkeng
loteng
te-ko
pang-king
lao-ting
Manusia dan Budaya
gua
angpau
lu
gua
angpo
lu
Permainan
pakau
ceki
pakau
tsit ki
Kenderaan
sampan
beca
sam-pan
be tsia

No comments:

Post a Comment